Hippolyte Girardot
Hippolyte Girardot

Nationalitet: Frankrig

Fødselsdato: 10. oktober 1955

Antal film: 1