Tony Shalhoub
Tony Shalhoub

Nationalitet: USA

Fødselsdato: 9. oktober 1953

Bedste Film:

"1408" (50%) som Sam Farrell

Antal film: 3